Nmap 7.80

Nmap 7.80

Insecure.Org – 14,7MB – Open Source –
ra khỏi 9 phiếu
NmapSi4 là một giao diện dựa trên Qt được thiết kế để cung cấp một giao diện hoàn toàn nmap cho người dùng.

Tổng quan

Nmap là một Open Source phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Insecure.Org.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 597 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Nmap là 7.80, phát hành vào ngày 14/08/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/12/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 7.70, được sử dụng bởi 26 % trong tất cả các cài đặt.

Nmap đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 14,7MB.

Người sử dụng của Nmap đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Nmap!

Cài đặt

người sử dụng 597 UpdateStar có Nmap cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản